Kế hoạch tuần 36

Thứ/ngày Sáng Chiều 2 16/05 Dạy học bình thường   Họp hội đồng GV 3 17/05 Dạy học bình thường   Dạy tuyển sinh khối 9 Dạy bù

Kế hoạch tuần 35

Thứ/ngày Sáng Chiều 2 09/05 Dạy học bình thường Dạy thêm K6,7,8,9  3 10/05 Dạy học bình thường KSCL HK II 4

Kế hoạch tuần 34

Thứ/ngày Sáng Chiều 2 02/05 Nghỉ lễ Nghỉ lễ 3 03/05 Nghỉ lễ Nghỉ lễ 4 04/05 Dạy học bình thường Dạy thêm…

Kế hoạch tuần 33

Thứ/ngày Sáng Chiều 2 25/04  Dạy học bình thường Thi thử vào THPT 3 26/04 Dạy học bình thường Thi thử vào THPT

Kế hoạch tuần 32

Thứ/ngày Sáng Chiều 2 18/04  Nghỉ lễ Nghỉ lễ 3 19/04 Dạy học bình thường Dạy thêm K6,7,8 Dạy tuyển sinh khối 9

Kế hoạch tuần 31

Thứ/ngày Sáng Chiều 2 11/04 Dạy học bình thườngThực hiện vào học giờ mùa hè BD HSG khối 8Dạy thêm K6,7,9 3 12/04 Dạy…

Kế hoạch tuần 30

Thứ/ngày Sáng Chiều 2 04/04 Dạy học theo TKB mới Sinh hoạt chi bộ Họp hội đồng GV   3 05/04 Dạy học bình thường BD HSG…

Kế hoạch tuần 29

Thứ/ngày Sáng Chiều 2 28/03 Dạy học bình thường BD HSG khối 8 Dạy lớp chọn K6,7   3 29/03 Dạy học bình thường BD HSG khối…

Kế hoạch tuần 28

Thứ/ngày Sáng Chiều 2 21/03 Dạy học bình thường BD HSG khối 8 Dạy lớp chọn K6,7 Học cảm tình đoàn 3 22/03 Dạy học bình…

Kế hoạch tuần 27

Thứ/ngày Sáng Chiều 2 14/03 Dạy học bình thường Dạy thêm Lao động lát cỏ quanh sân bóng chuyền