bien

Thơ: BIỂN QUÊ TÔI

Trong một ngày đi biển Triễn lãm tranh tự nhiên Biển như là thần tiên Như bức tranh hùng vĩ. Tôi ngồi ngắm biển xa

Thơ: VIẾT TÊN MỘT NGƯỜI

Tôi viết tên của tôi Trong câu chuyện của gió Tên tôi lưu trong đó Bay về nơi trời cao Tôi viết tên của tôi Trong không gian thầm lặng Kể…