KHAI GIANG

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 -2018

TRƯỜNG THCS HUY NAM YÊN CHƯƠNG TRÌNH LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017 – 2018 I. Lễ chào đón học sinh lớp 6. (6h 30 – 6h45) Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng. (6h45 – 7h15) III. Phần lễ:…