Trường THCS Huy Nam Yên

Đia chỉ: Thôn 5 xãCẩm Huy huyện Cẩm xuyên tỉnh Hà Tĩnh

Ban giám hiệu:

1. Phạm Viết Minh - Hiệu trưởng

2. Nguyễn Thị Oanh - phó Hiệu trưởng.

Công đoàn:

1. Trương Văn Tiến - CTCĐCS

2. Nguyễn Thị Minh Thư - Trưởng ban Nữ công

3. Trần Thị Nga - UBKT Công đoàn