TRƯỜNG THCS HUY NAM YÊN  Email: thcshuynamyencx@gmail.com Đ/C: Thôn 5 xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh I. BAN GIÁM HIỆU 1 Phạm Viết Minh Sinh ngày 12/12/1979 Trình ...