Kế hoạch tuần 35

Tháng Năm 9, 2016 8:28 sáng

Thứ/ngày

Sáng

Chiều

2

09/05

Dạy học bình thường Dạy thêm K6,7,8,9 
3

10/05

Dạy học bình thường KSCL HK II
4

11/05

KSCL HK II KSCL HK II
5

12/05

KSCL HK II KSCL HK II
6

13/05

KSCL HK II Dạy tuyển sinh khối 9
7

14/05

Dạy học bình thường
Chủ nhật

15/05