Liên hệ

Ng­ười phát ngôn: Phạm Viết Minh – Hiệu trưởng

Tel: 0983426772

E-mail: thcshuynamyencx@gmail.com

Admin: Trương Văn Tiến – CTCĐCS

Tel: 0989340738 – 0911099133

E-mail: trantiencx@gmail.com