Chuyên đề liên trường 14h ngày 17/3/2017.

Tháng Ba 15, 2017 8:53 sáng

- Thành phần: Tổ nghiệp vụ Phòng GD&ĐT Cẩm Xuyên, Tổ trưởng chuyên môn: tổ Hóa- Sinh (toàn huyện), tổ trưởng chuyên môn tổ Tự nhiên (các trường THCS Huy Nam Yên, Cẩm Nhượng, Cẩm Dương, T.T Thiên Cầm, Phúc Thăng), tổ trưởng chuyên môn tổ Xã hội (các trường THCS Huy Nam Yên, Cẩm Nhượng, Cẩm Dương, T.T Thiên Cầm, Phúc Thăng), và toàn thể CBGV trường THCS Huy Nam Yên.

– Thời gian : 14 giờ ngày 17/3/2017 ( Thứ 6).

– Địa điểm: Trường THCS Huy Nam Yên