Sinh hoạt chi bộ

Tháng Ba 15, 2017 8:47 sáng

Thời gian: 16 giờ ngày 15 tháng 3 năm 2017- các đảng viên nắm rõ lịch để tham gia đầy đủ, đúng giờ.