Tổ chức vui tết trung thu cho các cháu TNNĐ

Tháng Mười 3, 2017 9:37 sáng

Chiều hôm nay vào lúc 16 giờ ngày 03 tháng 10 năm 2017, Công đoàn tổ chức vui tết Trung thu cho các cháu là con của cán bộ giáo viên nhân viên nhà trường. Vậy nhà trường thông báo cho CBGV đưa các cháu đến đầy đủ, đúng giờ.